Opus One 2006

Vùng sản xuất Napa Valley California
Xuất xứ Mỹ
Giống nho The 2005 Opus One offers concentrated aromas of blueberry, rose petals, white truffle, licorice and nutmeg. Flavors of cassis, black olives, raspberry and dark chocolate culminate in a long and luscio
Loại rượu Đỏ
Nồng độ 14.4%
Dung tích 750ml
Năm vụ nho 2006
  Đặt hàng
*Họ tên:
*Email:
*Địa chỉ:
*Điện thoại:
*Số lượng:
*Mã xác nhận:
*Nhập mã xác nhận:

Mô tả